SRB

ENG

Акредитација

 

Акредитација високошколске установе и студијских програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета 22. 05. 2015. године издала је уверења којима се акредитује Факултет примењених уметности према стандардима за акредитацију високошколске установе, као и студијски програми за основне академске студије и мастер академске студије у оквиру поља Уметност, област Примењене уметности и дизајн:

  • ОАС4 – Примењена уметност
  • ОАС4 – Дизајн
  • ОАС4 – Конзервација и рестаурација

  • МАС1 – Примењена уметност
  • МАС1 – Дизајн
  • МАС1 – Конзервација и рестаурација

Уверења о акрeдитацији [pdf, 3,24 kb]

 

Акредитоване докторске студије

Комисија за акредитацију донела је, 3. 07. 2013. године, одлуку да се акредитује студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн на Факултету примењених уметности у Београду.

Одлука на сајту КАПК

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитоване докторске студије

Комисија за акредитацију донела је, 30. 04. 2020. године, одлуку да се акредитује студијски програм докторских студија Примењене уметности и дизајн на Факултету примењених уметности у Београду.

Одлука на сајту:
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ)

Уверењe о акрeдитацији студијског програма докторских академских уметничких студија, Примењена уметност и дизајн од 25. 05. 2020. године.
[pdf, 421 kb]

Одлука о Акредитацији Факултета примењених уметности [pdf, 691 kb]