SRB

ENG

Информатор
о раду Факултета примењених уметности у Београду


Информатор о раду Универзитета уметности у Београду – Факултета примењених уметности, сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (»Службени гласник РС«, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (»Службени гласник РС«, број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику:

Информатор о раду Факултета примењених уметности [pdf, 530 kb]

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за овлашћено лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, одређено је службено лице Зоран Булајић, декан Факултета. Информатор је објављен 14. 5. 2013. године. Последње ажурирање Информатора је извршено 13. 5. 2013. године.