SRB

ENG

Локације

 

Краља Петра 4
Деканат
Факултета примењених уметности
Секретаријат и стручне службе
Одсеци:
Примењено сликарство
,
Конзервација и рестаурација,
Керамика
Сценографија


Косанчићев венац 29
Библиотека
Одсек
Примењена графика
Ректорат Универзитета уметности


Карађорђевa 15
Одсеци:
Примењена графика

Примењено сликарство


Слободанке-Данке Савић 21

Одсеци:
Дизајн ентеријера и намештаја

Индустријски дизајн
Примењено вајарство
Костим
Дизајн тeкстила

 

 

  Зграде Факултета примењених уметности на општини Стари град (мапа)  
     
 
Погледај ФПУ1 на већој мапи
 

 

  Зграде Факултета примењених уметности на општини Звездара (мапа)  
     
 
Погледај ФПУ2 на већој мапи