SRB

ENG

Приступно предавање

 


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О ОДРЖАВАЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПРЕДАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ТЕКСТИЛ

 

Наслов теме приступног предавања:

„ПРОБЛЕМ ТУМАЧЕЊА ТЕКСТИЛА НА АКВАРЕЛИМА НИКОЛЕ АРСЕНОВИЋА“

Предавачи:

 1. Драгана Илић
 2. Марија Лабудовић Пантелић
 3. Арпад Пулаи

 

Место одржавања:

Амфитеатар Факултета примењених уметности  у Београду,  у улици Краља Петра бр. 4.
Време одржавања:

Дана 16.6.2021. године, са почетком у 9,00 часова.
Комисија за оцену приступног предавања кандидата је у саставу:

 1. мр Златко Цветковић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 2. Маја Гецић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 3. др ум. Радош Антонијевић, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.

 

                                    ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ

Проф. мр Златко Цветковић, с.р.

ПДФ верзија

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О ОДРЖАВАЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПРЕДАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ  ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Тема наставне јединице:

Стручна анализа и коректура студентских цтрежа и слика одабраних од стране Комисије.

Предавачи:

 1. Маја Станојевић

Место одржавања:

Класа бр. 13 објекту Факултета примењених уметности  у Београду,  у улици Карађорђева бр. 15.
Време одржавања:

Дана 17.6.2021. године, са почетком у 10,00 часова.
Комисија за оцену приступног предавања кандидата је у саставу:

 1. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 2. др ум. Драган Здравковић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 3. Милица Лазаревић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 4. Вук Ћук, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 5. др ум. Брако Раковић, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.

 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ

Проф. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, с.р.

-------------------------------------------------------------------------------

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ОДРЖАВАЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПРЕДАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ  АНИМАЦИЈА

Тема наставне јединице:

„СТОРИБОРД У АНИМИРАНОМ ФИЛМУ“.

Предавач:

 1. Ива Ћирић

Место одржавања:

Амфитеатар Факултета примењених уметности  у Београду, Kраља Петра 4, у Београду. 
Време одржавања:

Дана 9.6.2021. године, са почетком у 09,30 часова.
Комисија за оцену приступног предавања кандидата је у саставу:

 1. др ум. Младен Ђукић, ванредни професор Академије умјетности- Универзитета у Бањој Луци,
 2. мр Милан Ерић, редовни професор Универзитета у Љубљани-Академија за ликовне уметности и обликовање,
 3. др ум. Јулијана Протић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду.

 

Два члана комисије, др ум. Младен Ђукић, ванредни професор Академије умјетности - Универзитета у Бањој Луци и мр Милан Ерић, редовни професор Универзитета у Љубљани - Академија за ликовне уметности и обликовање, биће присутни онлајн, преко платформе Зоом, због опште познате ситуације у вези пандемије вируса Ковид 19.

 

                                  ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ

       

Др ум. Младен Ђукић, с.р.   

ПДФ верзија

 

-----------------------------------------------------------------------------------               

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О ОДРЖАВАЊУ  ПРИСТУПНОГ  ПРЕДАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ  ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Тема наставне јединице:

Стручна анализа и коректура студентских цтрежа и слика одабраних од стране Комисије.

 

Предавачи:

 1. Драган Деспотовић
 2. Катарина Драгутиновић Roccella
 3. Данијела Младеновић
 4. Мина Радовић
 5. Никола Радосављевић
 6. Владимир Секулић
 7. Ивана Стојаковић

 

Место одржавања:

Класа бр. 13 објекту Факултета примењених уметности  у Београду,  у улици Карађорђева бр. 15.
Време одржавања:

Дана 8.6.2021. године, са почетком у 09,00 часова.
Комисија за оцену приступног предавања кандидата је у саставу:

 1. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 2. др ум. Драган Здравковић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду,
 3. Милица Лазаревић, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 4. Вук Ћук, доцент Факултета примењених уметности у Београду,
 5. др ум. Брако Раковић, редовни професор Факултета ликовних уметности у Београду.

 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ

Проф. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић

ПДФ верзија

----------------------------------------------------------------------------------------------------