SRB

ENG

Увид јавности
АРХИВА


Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Селме Ђулизаревић Карановић у звање редовног професора за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт факултета 18.10.2021. године и на увиду јавности је до 02.11.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 2,77 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор мр Јованке Станојевић, у звање доцента за ужу уметничку област Цртање и сликање.
Извештај је постављен на сајт факултета 16.8.2021. године и на увиду јавности је до 31.8.2021. године.
 
Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 15,93 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Иве Ћирић у звање доцента за ужу уметничку област Анимација.
Извештај је постављен на сајт факултета 12.7.2021. године и на увиду јавности је до 27.7.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.
Извештај комисије [pdf, 4.11 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Марије Лабудовић Пантелић у звање доцента за ужу уметничку област Текстил.
Извештај је постављен на сајт факултета 09.07.2021. године и на увиду јавности је до 24.07.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.
Извештај комисије [pdf, 6.35 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Огњена Ковачевића у звање доцента за ужу уметничку област Конзервација и рестаурација.
Извештај је постављен на сајт факултета 11.05.2021. године и на увиду јавности је до 26.05.2021. године.
 
Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 9.953 mb]

Примедбе на извештај:

Примедба на извештај Комисије
Маја Вујашанин [ pdf,340 kb]

Примедба на извештај Комисије
Немања Смичиклас [ pdf, 636 kb]

Примедба на извештај Комисије
Александар Тодоровић[ pdf,404 kb]

Примедба Изборном већу
Александар Тодоровић [ pdf,404 kb]

Одговор Комисије на достављене примедбе:
[ pdf,272 kb]

 

 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др ум. Елде Станковић у звање асистента са докторатом за ужу уметничку област Графички дизајн.
Извештај је постављен на сајт факултета 26.04.2021. године и на увиду јавности је до 11.05.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 4.38 mb]

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Мирјане Милакић у звање асистента за ужу уметничку област Унутрашња архитектура и дизајн намештаја.
Извештај је постављен на сајт факултета 21.9.2021. године и на увиду јавности је до 06.10.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 9,66 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Марка Црнобрње, уметничког сарадника, у звање вишег уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство.
Извештај је постављен на сајт факултета 02.7.2021. године и на увиду јавности је до 17.7.2021. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд

Извештај комисије [pdf, 3.08 mb]

Извештај Комисије за избор наставника

Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор доц. др Александра Вулетића у звање ванредног професора за ужу научну област Енглески језик.
Извештај је постављен на сајт факултета 31.5.2021. године и на увиду јавности је до 15.6.2021. године.
 
Примедбе на Извештај достављају се на адресу: Факултет примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, 11000 Београд.

Извештај комисије [pdf, 9.56 mb]