SRB

ENG

Ивана Флегар

 

Ивана Флегар
Виши уметнички сарадник
ivana.flegar@fpu.bg.ac.rs

Ужа уметничка област: Примењена графика
Предмет: Графика

Рођена 1981. године у Београду.

Од школске 2005. закључно са 2012. годином хонорарно обављала послове испомоћи у настави на предмету Графика на ФПУ.

Од 2012. године ради као уметнички сарадник на истом факултету.

Дипломирала 2005. год, магистрирала 2009. год, докторирала 2020. год. на ФПУ у Београду.

Специјалистичке студије завршила2013. год. на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

Самостални уметник од 2008. до 2012. године.

Члан УЛУС-а и УЛУПУДС-а.

Изложбе:

Самосталне:

Награде и похвале:

    Остало:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклус Меланхолиа
Бес; линорез

Циклус Меланхолиа
Чулност; линорез

Циклус Меланхолиа
Меланхолија; aкваринта, rezervaž

Циклус Меланхолиа
Самоћа;линогравура, линорез

Циклус степеница
Пожарне степенице I; линогравура, линорез

Циклус степеница
Поглед нагоре; сува игла

Циклус степеница
Сенке; линорез

Циклус степеница
Степениште I; линорез

Експерименти
Црвена линија; колаграфија

Експерименти
Пукотина; колаграфија

Експерименти
Све то дрво; колаграфија

Експерименти
Мало наранџасте; колаграфија