SRB

ENG

Teaching staff &Associates
of the Faculty of Applied Arts

Teaching staff of the Faculty of Applied Arts
Associates of the Faculty of Applied Arts
Teaching staff from other institutions angaged in the schoolyear 2014/2015

Teaching staff


Professors
Zoran Blažina
Ranko Bočina
Ivana Veljović
Milka Vujović
Desimir Denić
Miroljub Dramićanin
Zoran Ivanović
Slobodan Kajtez
Ilija Knežević
Branka Kuzmanović
Marko Lađušić
Miroslav Lazović
Dragan Manojlović
Tanja Manojlović
Aleksandar Mijatović
Dušan Nešić
Olivera Ninčić
Milan Novaković
Mirko Ognjanović
Gordana Petrović
Ljiljana Petrović
Zora Popović
Radomir Samardžić
Rastko Ćirić
Daniela Fulgosi
Goran Čpajak
Vladislav Šćepanović
 

Associate professors
Nikola Božović
Garbijela Bulatović
Leonora Vekić
Selena Vicković
Mina Glogovac
Ivan Grubanov
Selma Đulizarević Karanović Vedran Eraković
Mirjana Živković
Irena Živković
Vladimir Zagorac
Dragan Zdravković
Tatjana Janković Nedelkov
Bojan Jokić
Ljubica Knežević
Nikola Knežević
Marko Luković
Igor Milićević
Vukašin Milović
Slobodan Mišić
Jana Oršolić
Vladimir Perić
Vesna Popović
Julijana Protić
Maja Studen
Tijana Sekulić
Vladimir Tatarević
Mirjana Tomašević
Svetlana Cvijanović|
Zlatko Cvetković
Miloš Ilić

  Assistant professors
Olivera Batajić Sretenović
Biljana Branković
Nenad Vacić
Ninoslava Vićentić
Mladen Vračević
Marko Vukša
Aleksandar Vuletić
Jelena Minić Mrđen
Tijana Milutinović
Maja Gecić
Sanja Dragutinović Komatina
Danijela Dimković
Milica Đurov
Mina Jović
Aleksandar Kelić
Senka Kljakić
Tijana Kojić
Vesna Kruljac
Milica Lazarević
Tijana Lazić
Tamara Panić
Marijana Paunović
Milan Prosen
Ana Prodanović
Slaviša Savić
Jelena Sopić
Slavimir Stojanović
Lana Tikveša
Milica Crnobrnja Vukadinović
Vuk Ćuk

 

 

Associates


Independent
Professional Associate

Željko Rudić
  Assistent with Doctorate
Elda Stanković

Assistent
Mirjana Milakić

Senior Professional Associate
Snežana Poznanović

Professional Associate
Ivana Stašić

  Art Associates
Mirko Vujičić
Luka Klikovac
Nikola Marković
Arpad Pulai
Miloš Radenković
Dejan Trivunac
Marko Crnobrnja
Milan Pantelić

Senior Professional Associate
Nenad Nastić
Ivana Flegar