SRB

ENG

 


Затворена је друга SmartArt изложба у оквиру друге међународне манифестације
SmartArt - Уметност и наука у примени: „Искуство и визија“

 
 

 

 

У оквиру манифестације СмартАрт 2021 – „Уметност и наука у примени: искуство и визија” одржана је изложба у периоду од 10. до 23. септембра 2021. године у Галерији N.O. Concept у Београду.
Изложба као интегрални део СмартАрт манифестације упознала је публику са иновацијама, потенцијалима и изазовима појединачних и колаборативних пракси које естетизују, оплемењују нашу свакодневицу и животни простор, али покрећу и нуде решења за актуелна друштвена питања и проблеме, истичући позицију уметника и дизајнера као значајног актера у друштвеним токовима данашњице.
Сви радови на изложби су на својствен начин приказали симбиозу уметности, дизајна, науке, технологије. Циљ изложбе је био да се пружи простор, контекст и подршка за видљивост истраживачких и иновативних пракси младих аутора, па су тако учесници изложбе већином били студенти или алумнији Факултета примењених уметности, који су изложене радове и пројекте завршили у оквиру основних, мастер или докторских студија.
Према речима кустоскиње изложбе Милице Перић, одабрани радови ослушкују конкретне проблеме и нуде решења која су уједно и одговор на сложени контекст али и подстрек за даља иновирања у том пољу. Поједини радови пак својом отвореношћу нуде простор за учешће, за размишљање о горућим и релевантним питањима данашњице, те кроз свој језик и интерактивну граматику, а трагајући за истинама, пружају и нама уметнички подстицај и надахнуће за свесније перцепције, тумачења и предвиђања. Фузијом и међудејством уметности, дизајна, науке, дигиталне технологије, аутори су дали могући одговор али и покренули преиспитивање узрока и последица различитих патерна размишљања и понашања. Понудили су дела као могући простор и средство за схватање, тумачење и уобличавање живота, околине и нас самих, а које бисмо могли да прихватимо као потенцијалне чиниоце који ће преобликовати друштво.
Кустос изложбe:
Милица Перић
Уметнички савет изложбе:
доц. Биљана Бранковић, ФПУ
доц. Леонора Векић, ФПУ
ванр. проф. Љубица Јоцић Кнежевић, ФПУ
доц. Тамара Панић, ФПУ
доц. Ана Продановић, ФПУ
КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ