SRB

ENG

Одлука НУН већа

[pdf, 108 кб]

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС У 1. ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ А НИСУ УПИСАНИ [pdf, 134 кb]

 

 


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Коначна ранг листа кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у прву годину прву годину основних академских студија школске 2021/2022 године на Факултету примењених уметности у Београду.

[pdf, 134 Kb]

Закључак о исправци јединствене ранг листе

Закључак о исправци јединствене ранг листе кандидата који су положили пријемни испит за упис у прву годину основних академских студија школске 2021/2022 године на Факултету примењених уметности у Београду.

Бр. 04 - 6/288 - од 7.07.2021. године. [pdf, 3.09 мb]

 

 

ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 12.07.2021. ГОДИНЕ УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА У КРАЉА ПЕТРА 4, 13. И 14.07.2021. ГОДИНЕ  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

13.07.2021. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Конзервација и рестаурација слика и            
уметничких дела на папиру 
10,00 h – модул Графички дизајн
11,00 h – модул Индустријски дизајн
12,00 h – модул Дизајн ентеријера и намештаја
13,00 h – модул Текстил
14,00 h – модул Примењено сликарство

14.07.2021. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Примењено вајарство
10,00 h – модул Графика и књига
11,00 h – модул Фотографија
12,00 h – модул Анимација
12,30 h – модул Керамика
13,00 h – модул Сценографија
13,30 h – модул Сценски костим
14,00 h – модул Савремено одевање

Детаљније [pdf, 108 Кb]

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности
за упис у 1. годину основних академских студија школске 2021/2022. годин на Факултету примењених уметности у Београду
[pdf, 2.47 мb]

Кандидати који нису положили испит за проверу склоности и способности за упис у 1. годину основних академских студија школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду
[pdf, 789 kb]

РАНГ ЛИСТА

кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности
за упис у 1. годину основних академских студија школске 2021/2022. године на Факултету примењених уметности у Београду,
а уписују се по одлуци владе р србије (сл. гласник рс бр.53/21)
[pdf, 254 kb]


 

 

СПИСАК КАНДИДАТА
КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
НА ФАКУЛТЕТУ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

25.06.2021.
Листа кандидата по модулима: ПДФ [pdf, 349 кб]

 

Rаспоред полагања за први дан пријемног по зградама.

Карађорђева 15
Фотографија
Графика и књига
Анимација
Индустриски дизајн
Дизајн ентеријера и намештаја
Графички дизајн

Краља Петра 4
Сценографија
Примењено сликарство
Керамика
Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Слободанке Данке Савић 21
Савремено одевање
Сценски костим
Примењено вајарство
Конзервација и рестаурација скулптуре и археолошких предмета
Текстил

 

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ДОПУНСКИ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ:

1. Дарја Цветиновић
2. Стефан Радусин
3. Емилија Косић
4. Милан Хлевовој
5. Реза Схарифи
6. Никола Парађина
7. Анђелина Нешковић
8. Сара Збиљић

Списак кандидата који су положили са резултатима: ПДФ

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ:

1. Дарија Цветиновић
2. Стефан Радусин
3. Емилија Косић
4. Милан Хлевовој
5. Реза Схарифи
6. Никола Парађина
7. Анђелина Нешковић
8. Сара Збиљић

Списак кандидата: ПДФ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ ОДРЖАЋЕ СЕ 24.06.2021. ГОДИНЕ, У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА У УЛ. КРАЉА ПЕТРА 4.

РАСПОРЕД: ПДФ

Са собом обавезно понети личну карту или пасош ради идентификације.


Програм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2021/2022. године

Испит за проверу склоности и способности траје 4 (четири), 5 (пет) или 6 (шест) дана. Сваког дана кандидати раде по 4 (четири) сата на испитним задацима према следећем програму:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација

 

 

online пријава за пријемни

за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија школске 2021/2022. године кандидати се пријављују преко апликације за електронску пријаву кандидата на адреси https://upis.fpu.bg.ac.rs/
online пријаву за пријемни је могуће извршити од 23.06.2021. године од 00.00 часова до 25.06.2021. године до 14.00 часова 

за регистрацију користите мејл адресу на коју желите да вам стигне линк за активацију.

по пријему активационог линка и клика на исти можете се улоговати у апликацију и попунити своју пријаву

када се унесу подаци, да сагласност за унос личних података у базу и кликне се сачувај отвара се секција за upload (учитавање) односно предају докумената
документи морају бити у pdf или jpg формату

докле год се користи само опција сачувај, пријаву је могуће ажурирати

када се кликне сачувај и пошаљи пријаву, више није могуће вршити измене
тек кад добијете потврду преко регистроване мејл адресе тада је пријава званична и тада је могуће преузети своју пријаву у пдф формату

провере унетих података се врше тек приликом клика на сачувај и пошаљи и уколико нешто није унето како треба добија се одговарајућа порука за упозорење
обавезно обратити пажњу да ли је пријава прихваћена или има неких порука упозорења

обавезно проверавати регистровану мејл адресу на коју ћете добити обавештење уколико је потребно нешто додати и/или изменити

 

 

Конкурс за упис
у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2021/2022. годину

 


Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину основних академских студија школске 2021/2022 године укупно 145 студената – 75 студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 70 студента који ће сами финансирати своје  студије, и то на:                    

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули: буџет самофинансирање
1 Примењено сликарство 8 7
2 Примењено вајарство 7 5
3 Графика и књига 6 5
4 Фотографија 6 5
5 Анимација 2 3
6 Керамика 5 4
7 Сценографија 3 4
8 Сценски костим 3 3
9 Савремено одевање 3 3
  Укупно 43 39

II Студијски програм Дизајн
  Модули: буџет самофинансирање
1 Графички дизајн 6 6
2 Индустријски дизајн 5 3
3 Дизајн ентеријера и намештаја 9 10
4 Текстил 5 5
  Укупно 25 24

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
  Модули: буџет самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
5 6
2 Конзервација и рестаурација скулптура
и археолошких предмета
2 1
  Укупно 7 7

Напомена: Број буџетских студената биће усклађен са одлуком Владе Р. Србије о броју студената који ће се у школској 2021/2022 години финансирати из буџета Р. Србије, а након објављивања исте у „Сл. Гласнику РС“.  

Студијски програм основних академских студија траје четири године, односно осам семестара и обима је  240 ЕСПБ бодова.
Сви пријављени кандидати за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају лица која су стекла средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Право пријаве на конкурс за упис на основне академске студије остварује лице које има:

 • завршено средње образовање у четворогодишњем трајању или
 • завршена три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању уз полагање Допунског испита из наставних предмета:

- српски језик и књижевност, 
- филозофија,
- историја уметности,
- страни језик,
по програму четвртог разреда уметничких школа за средње образовање.

Допунски испит

 • 23.06.2021. године подношење пријаве за Допунски испит
 • 24.06.2021.  године полагање Допунског испита
 • 25.06.2021. године у 10.00 часова објава резултата Допунског испита

 

Лице које нема завршено средње образовање у четворогодишњем трајању за полагање  Допунског испита предаје следећа документа:

 • пријаву за полагање Допунског испита  (пријава се добија на Факултету);
 • очитану личну карту;
 • сведочанстава о завршеном првом, другом и трећем разреду средње школе

(Уколико кандидат при пријави за полагање Допунског испита  нема сведочанство о завршеном трећем разреду средње школе из разлога што школска година у тој школи за трећи разред није завршена кандидат може доставити само сведочанства за први и други разред с тим што је у обавези да сведочанство о завршеном трећем разреду достави најкасније до завршетка Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија.
Уколико кандидат не достави сведочанство о завршеном трећем разреду до завршетка Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, третираће се као кандидат са завршена два разреда средње школе и без права на рангирање за упис.);

 • диплому о завршеној трогодишњој школи;
 • нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,
 • уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Р. Србије;
 • доказ о уплати накнаде за полагање Допунског испита (20.000,00 динара, на рачун Факултета: 840 - 1611666 – 95). 

Лице које нема завршено средње образовање у четворогодишњем трајању а положило је  Допунски испит из наставних предмета: српски језик и књижевност, филозофија, историја уметности и страни језик стиче право пријављивања на Конкурс за упис у прву годину основних академских студија и право на полагање Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија.
За лице која нема завршено средње образовање општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на допунском испиту.

ЕЛЕКТРОНСКА  ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  од 00.00 часова 23.06. 2021. до 14.00 часова 25.06.2021. године

Кандидати за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија школске  2021/2022. године пријављују  се преко апликације за електронску пријаву кандидата на линк: УПИСод од 00.00 часова 23.06.2021. године до 14.00 часова  25.06.2021. године .
Кандидати попуњавају електронску пријаву за полагање Испита за проверу склоности и способности на наведеном линку: УПИС  и у исти учитавају оригинална документа у PDF или JPG формату, и то:

 

 1. сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе;
 2. диплому о положеном завршном испиту - односно матурском испиту;
 3. извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту;
 4. уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Р. Србије;
 5. нострификована сведочанства средње школе ако је средњошколско образовање стечено у иностранству;
 6. доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности

(13.000,00 динара, на рачун: 840 - 1611666 – 95)  

 

Рокови за спровођење појединих  фаза  конкурса су: 

 • 23, 24. и 25.06.2021. године од00.00 часова 23.06.до 14,00 часова 25.06.2021. године online пријављивање кандидата за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис;
 • од  28.06. до 03.07.2021. одржаће се Испит за проверу склоности и способности (наведени испит траје од 4 до 6 дана у зависности од програма задака одређеног модула);  
 • 07.07.2021. у 14 часова објава Јединствене ранг листе;
 • 08.07.2021. до 14 часова достављање приговора декану на објављену Јединствену ранг листу;
 • 09.07.2021. до 14 решење декана по приговору кандидата;
 • 10.07.2021. до 14 часова достављање жалбе Савету Факултета на решење декана;
 • 12.07.2021. до 14 часова доношење одлуке Савета Факултета по жалби на решење декана;
 • 12.07.2021. у 14 часова објављивање Коначне ранг листе;
 • 13. и 14.07.2021. упис кандидата који су остварили право уписа.

 

Испит за проверу склоности и способности за упис на основне академске студије  школске  2021/2022. године садржи задатке из области: цртања, сликања или моделовања и из области уже струке за коју се конкурише.
Програм Испита за проверу склоности и способности за упис на основне академске студије школске 2021/2022. године са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита налази се на сајту факултета.
Радови кандидата са Испита за проверу склоности и способности, остају на Факултету до уписа  кандидата по Коначној ранг листи и исти се не враћају кандидату.

Право на рангирање за упис стиче кандидат који је на Испиту за проверу склоности и способности урадио све предвиђене задатке и остварио најмање 51 бод.  

Кандидат на Испиту за проверу склоности и способности може остварити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању вреднује се са најмање 8, а највише 20 бодова. 

За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на Допунском испиту.

За упис на основне академске студије кандидат може да оствари највише 100 бодова, и то на основу:

 • успеха на Испиту за проверу склоности и способности (највише 80 бодова и
 • успеха у претходном школовању и успеха на Допунском испиту – највише 20  бодова.

Централна комисија за пријемни испит након завршетка Испита за проверу склоности и способности саставља Јединствену ранг листу кандидата за упис на основне академске студије и објављује је на огласној табли и на сајту Факултета.

На Јединствену ранг листу кандидат може поднети приговор декану, у року од 24 сата од објављивања исте, на мејл адресу.

По приговору кандидата декан доноси решење у року од 24 сата по добијању приговора и исто доставља кандидату путем мејла.

На решење декана кандидат може поднети жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од добијања истог.

По жалби кандидата на решење декана Савет Факултета доноси одлуку у року од 2 (два) дана од дана подношења приговора кандидата и исту доставља кандидату путем мејла. Одлука Савета Факултета је коначна.

Достављање свих примедби и жалби врши се електронским путем на мејл: prijemni@fpu.bg.ac.rs .

Након окончања поступка по жалбама кандидата објављује се Коначна ранг листа кандидата.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

На основне академске студије уписују се кандидати, који су положили пријемни испит и рангирани су за упис до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину на поједине студијске програме, односно модуле, како за упис у статусу студента који се финансира из буџета Р. Србије, тако и за упис у статусу студента који сам финансира своје студије.

У случају да два кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више поена на Испиту за проверу склоности и способности.

Уколико се кандидат који је рангиран до броја одобреног за упис у школску 2021/2022. годину не упише у предвиђеном року Факултет ће уместо њега уписати наредног кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

Кандидат који је остварио право на упис при упису подноси следећа документа:

 • оригинал сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе;
 • оригинал диплому о положеном завршном испиту - односно матурском испиту;
 • нострификована сведочанства средње школе, ако је средњошколско образовање стечено у иностранству, оригинал решења о нострификацији;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству за стране држављане;
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5x3,5 cm;
 • студент страни држављанин подноси изјаву Факултету да влада српским језиком и ћириличним писмом.
 • студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено осигуран за школску 2021/2022. годину;
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (на рачун Факултета  бр. 840 - 1611666 – 95);
 • студент домаћи држављанин подноси доказ о уплати  накнаде за осигурање од последица несрећног случаја-незгоде у висини од 300,00 динара (на рачун Факултета  бр. 840 - 1611666 – 95), или изјаву да не жели да буде осигуран;
 • доказ о уплати накнаде за индекс у висини од 1.000,00 динара (на рачун Факултета бр. 840 - 1611666 – 95, а образац индекса се добија на Факултету);

Упутство:

Држављанин Р. Србије који је средњу школу завршио у иностранству може да се пријави за полагање Испита за проверу склоности и способности са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се по добијању решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.

Припадник српске националне мањине из суседних земаља може се уписати у прву годину студија школске 2021/2022. године под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета Р. Србије. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, предаје нострификована школска документа или потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидат који поседује школска документа Републике Српске конкурише без нострификације истих.
Суседне земље у смислу овог упутства су: Р. Албанија, Босна и Херцеговина, Народна република Бугарска, Р. Мађарска, БЈР Македонија, Р. Румунија, Р. Словенија, Р. Хрватска и Црна Гора.

Страни држављанин конкурише за упис на основне академске студије под истим условима као и држављани Р, Србије.

Школарина за студенте домаће држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на основне академске студије износи 170.000,00 динара и може се платити у целости или у осам једнаких месечних рата. Висина једне рате износи 21.250,00 динара.

Школарина за стране држављане, за упис у школску 2021/2022. годину, на основне академске студије износи 3.000 € и уплаћује се приликом уписа у целости у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.


Сајт Факултета:  www.fpu.bg.ac.rs
Тел:  011/2622613 и  тел/факс Факултета:  011/2182047  
e-mail:  fpu@eunet.rs    и   studentska@fpu.bg.ac.rs

 

Програм афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом
word docx.


Програм афирмативне мере уписа студената ромске националне мањине
word docx.


Препорука Националног савета ромске националне мањине
PDF dokument

Изјава кандидата
Изјава кандидата о припадности ромској националној мањини ради остваривања права на упис кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у високошколске установе у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије.
word. docx.

Изјава 4 - финансирање из буџета
word doc.

Изјава о припадности српској националној мањини из суседних земаља [doc, 40 kb]