SRB

ENG

Библиотека

Библиотека Факултета примењених уметности је помоћна наставна организациона јединица која прикупља, чува и даје на коришћење библиотечки материјал који је предмет изучавања на Факултету. Њени фондови покривају сва подручја заступљена у настави, а уз стручну периодику чува и референсне публикације општег цивилизацијског и културног карактера. На тај начин Библиотека је информациона база за образовање и истраживање примењених уметности уопште. Она је депозитна библиотека за публикације на свим медијима које издаје Факултет, а обавља и све послове које јој је прописао Закон о библиотечкој делатности. Библиотека је, формирањем електронског каталога, укључена у пројекат Виртуелна библиотека Србије путем библиотечког програма COBISS па је тако и интегрални део библиотечко-информационог система универзитета и библиотека у Србији.

Библиотека је настала из књижног фонда некадашње Школе за примењену уметност која је 1948. године имала 420 наслова, а данас поседује око 22 000 јединица, од којих је преко 9 000 монографских публикација, а остало је периодика. Посебну вредност чине многобројни каталози изложби, а откако су 1974. године организоване магистарске студије, Библиотека чува и све магистарске радове одбрањене на Факултету, докторске дисертације из области примењених уметност, као и знатан број слајдова и другу некњижну грађу.

Корисници Библиотеке су првенствено студенти и професори Факултета, али и студенти и ђаци других факултета и школа из целе земље, посленици из области културе, ликовни ствараоци, истраживачи, стручњаци, ствараоци из позоришних, филмских и телевизијских кућа.

 

     

Локација
Косанчићев венац 29, приземље, соба 12
тел. 2625 887, e-mail:
biblioteka@fpu.bg.ac.rs


Радно време

понедељак – петак од 9 до 19 сати. Радно време Библиотеке ФПУ за кориснике је од 9 до 19 часова.


Библиотекари


Љубица Јелисавац-Катић

дипл. историчар уметности
дипломирани библиотекар – шеф библиотеке

Милица Перић
дипл. историчар уметности
дипломирани библиотекар


Претраживање библиотеке

путем библиотечког програма
COBISS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново у библиотеци
набављено после 2009. године,
разврстано по областима: